Aktualności

16 października 2020 r.
Metoda płynnej biopsji jest szybsza.

 

Metoda płynnej biopsji dostarczyła wyniki 10 dni szybciej niż metoda testowania tkanki nowotworowej - Nir Peled, IASLC 2020 Lung Cancer Hot Topic: Liquid Biopsy Virtual Conference (Abstract VP01.33).
https://lb2020.iaslc.org/wp-content/uploads/2020/10/IASLC-Liquid-Biopsy-Abstract_Book-FINAL-2020.10.01-GS.pdf

 

Background: Molecular profiling is a backbone step in diagnosing NSCLC. Tissue based analysis is preferred, however liquid biopsy may provide a salvage approach in case of tissue exhaustion and can even be faster than tissue based analysis. Therefore, this pilot study aimed to evaluate the impact of NGS-based liquid biopsy in addition to tissue-based analysis as well as to assess its effect on time to report and time to treatment in naïve NSCLC patients.

 

Methods: This is a multicenter study performed in Israel presenting the preliminary results of 25 naïve metastatic NSCLC patients. A request for tissue-based molecular profiling were sent in parallel to a request for liquid NGS platform, using the Gaurdant360 test. The latter includes a panel of 74 cancer related point mutations and InDels, 18 amplification genes and 6 fusion genes, in addition to MSI status. Tissue-based analysis was based on local standard of care, which was immunohistochemistry for ALK, ROS1 and PCR or amplicon based NGS for EGFR.

 

Results: This study describes a cohort of 25 patients, including 36% females with a median age of 69.1 (48-87) and 48% prior smokers, summary in Table 1. In one patient, pathologic analysis was not performed due to insufficient tumor sample. Two patients had undetectable mutations by liquid biopsy. Turnaround time analysis revealed that the median range (days) from the pathological diagnosis to receiving the tissue report on the last biomarker was 21.5 (7-45) days. While the median ranges from blood draw to receiving the cfDNA findings was 10 (7-19) days. Median estimates revealed that cfDNA findings were available 5 days before the last biomarker result. In 5 pts where the oncologist sent for cfDNA analysis before/at the time of confirmed diagnosis, cfDNA findings were available 13 days before the last biomarker result. Actionable genes were identified in 11 tissue biopsies, while 14 were identified by liquid biopsy. Liquid biopsy was able to identify patients carrying mutations in PIK3CA, RET fusion and MET genes that were not tested by the local labs. One patient carrying ALK fusion and one EGFR were detected by tissue biopsy and were missed by liquid biopsy. Preliminary analysis of 20 patients’ therapies shows that 16 pts received treatment (2 were lost to follow up, 2 died before treatment initiation), of whom 6 received biomarker- based treatment (4 osimertinib, 1 alectinib, and 1 enrolled in the LOXO trial). Clinical outcomes were available for 14 of the treated pts: 9 (64%) had partial response; 3 (21%) stable disease; and 2 (14%) progressed/died.

 

Conclusions: This study suggests that NGS-base liquid biopsy improves time to report in patients with advanced NSCLC in comparison to tissue-based molecular analysis.

14 października 2020 r.
Płynna biopsja w raku płuca.

 

Sekwencjonowanie nowej generacji wolnego DNA (cfDNA) z krwi obwodowej może poprawić diagnostykę chorych na zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca, a także stać się metodą szybszą i tańszą od obecnych standardów - Natasha B. Leighl, IASLC 2020 Lung Cancer Hot Topic: Liquid Biopsy Virtual Conference (Abstract VP01.22).
https://lb2020.iaslc.org/wp-content/uploads/2020/10/IASLC-Liquid-Biopsy-Abstract_Book-FINAL-2020.10.01-GS.pdf


Background: Next-generation sequencing (NGS) of cell-free DNA (cfDNA) obtained from blood samples may improve diagnostic testing in patients with advanced NSCLC, with faster turnaround time (TAT) and potential cost savings compared to standard tissue profiling. We examined the clinical utility and treatment outcomes with liquid biopsy in patients with advanced NSCLC from the perspective of the Canadian public healthcare system.

 

Methods: Patients with advanced non-squamous NSCLC at 6 cancer centres across Canada (BC, Alberta, Ontario, Quebec) were recruited (NCT03576937). Cohort 1 (N=150) included treatment naïve patients with measurable disease and ≤10 pack year smoking history. Cohort 2 (N=60) included patients with known oncogenic drivers that progressed on tyrosine kinase inhibitors (TKIs). Patients progressing on EGFR kinase inhibitors were required to have documented absence of EGFR T790M or to have failed prior osimertinib. Consenting patients had a peripheral blood draw and cfDNA NGS analysis using Guardant360TM (G360, Guardant Health), a validated assay that detects alterations in 74 cancer- associated genes, prior to starting initial treatment (Cohort 1) or next line of therapy (Cohort 2). Standard of care tissue profiling was performed per institutional standards. Pre-specified study endpoints include the number of actionable genomic alterations identified through G360 (EGFR, ALK, BRAF, ERBB2, KRAS G12C, MET amplification/exon 14 skipping, RET, ROS1, NTRK1), result TAT, time-to-treatment initiation, objective response rate, progression-free survival and patient-reported quality of life (EQ-5D).

 

Results: Between February 2019 and July 15, 2020, 148 patients (98 female, 51 male) were accrued to Cohort 1 and 60 (40 female, 20 male) to Cohort 2 with G360 results. After excluding variants of unknown significance and synonymous alterations, 117 patients in Cohort 1 (79%) had ≥1 alteration detected by G360 (301 alterations detected in 35 genes). Of these, 281 alterations were considered actionable with FDA-approved drugs and/or available clinical trials. Actionable targets included EGFR (31.7%), ERBB2 (3.2%), MET (3.2%), ALK (1.4%), KRAS G12C (1.1%), and ROS1 (0.4%), total 41%. Additional clinically relevant alterations included TP53 (27.8%), KRAS non-G12C (3.9%), PIK3CA (3.9%) and BRAF nonV600E (1.1%). In Cohort 2, 53 patients (85%) had ≥1 alteration detected, with a total of 165 alterations in 28 genes including EGFR (45.8%, 5 were C797S), ALK (fusions 3.3%; mutations 2.0%), BRAF (V600E 0.7%; other 3.3%), MET (amplification 2.0%; exon 14 0.7%), FGFR3 (0.7%) and RET (0.7%) as well as non-driver mutations. Twenty-six patients (13.5% in Cohort 1; 10% in Cohort 2) had no alterations detected by G360. In samples with alterations detected, the median number of alterations per patient was 3 (range 1-17). The median time to reporting of G360 was 7 days (range 5-27). Time to treatment initiation, turnaround time and differences between actionable results in liquid versus tissue biopsy will be presented.

 

Conclusion: Over 87% of advanced NSCLC patients had detectable cfDNA results, and 115 had actionable mutations identified by G360. Liquid biopsy is an important and timely method of molecular diagnosis in newly diagnosed patients with advanced NSCLC and in the setting of targeted therapy resistance.

12 października 2020 r.
21,0% deklaruje codzienne, a 1,3% okazjonalne palenie tytoniu.


W wyniku przekrojowego badania przeprowadzonego w 2019 roku na reprezentatywnej ogólnonarodowej próbce 1 011 osób powyżej 15 r.ż., oceniającym aktualne występowanie i wzorce palenia tytoniu i e-papierosów w Polsce stwierdzono, że 21,0% uczestników badania deklarowało codzienne, a 1,3% okazjonalne palenie tytoniu; natomiast 10,7% uważało się za byłego palacza. Tzw. podgrzewacze tytoniu były używane przez 0,4% uczestników badania. Użycie kiedykolwiek e-papierosów potwierdziło 4,0%, a aktualne używanie e-papierosów zadeklarowało 1,4% uczestników badania. Większą proporcję codziennych palaczy zaobserwowano wśród mężczyzn (24,4% vs 18,0%; p<0,0001). Zanotowano również istotny związek z aktualnym zwyczajem codziennego palenia tytoniu wśród osób z grupy wiekowej: 30 - 49 lat, z niższym poziomem wykształcenia, żyjącej w średniej wielkości miejscowościach (pomiędzy 20 000 i 500 000 mieszkańców).


Pinkas J. i wsp. "The Prevalence of Tobacco and E-Cigarette Use in Poland: A 2019 Nationwide Cross-Sectional Survey." International Journal of Environmental Research and Public Health

https://www.mdpi.com/1660-4601/16/23/4820/htm 

9 października 2020 r.
Konsensus w guzach neuroendokrynnych płuca.

 

Międzynarodowi eksperci ( Commonwealth Neuroendocrine Tumour Research Collaboration i North American Neuroendocrine Tumor Society) zaktualizowali konsensus wytycznych diagnostyczno-terapeutycznych w guzach neuroendokrynnych płuca.

https://www.jto.org/article/S1556-0864(20)30548-7/fulltext 

8 października 2020 r.

„Ile kosztuje leczenie chorych na raka płuca?”

 

 

Koszty pośrednie, wynikające ze zwolnień lekarskich i utraconych lat potencjalnej aktywności zawodowej w Polsce, wyniosły:

- 1,89 mld zł dla raka tchawicy i płuca;

- 1,33 mld zł dla raka piersi;

- 1,1 mld zł dla raka jelita grubego, okrężnicy i odbytu

- 0,916 mld zł dla nowotworów układu krwiotwórczego i chłonnego.  

 

Raport „Innowacyjna onkologia. Możliwości, potrzeby, system”; rozdział 2 „Ile kosztuje leczenie raka? ”;str. 67.

 

https://pto.med.pl/sites/default/files/aktualnosci/Onkologia_lekki.pdf

7 października 2020 r.

Program antytytoniowej edukacji zdrowotnej

 

Bieg po zdrowie – program antytytoniowej edukacji zdrowotnej. Projekt przygotował Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z ekspertami z dziedziny psychologii. Jego celem jest uwrażliwianie młodych ludzi na negatywne skutki palenia tytoniu. Program jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, ich nauczycieli i rodziców. Został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

 

https://www.gov.pl/web/gis/programy-edukacyjne

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/bieg-po-zdrowie-program-antytytoniowej-edukacji-zdrowotnej

6 października 2020 r.

3 popularne preparaty medyczne obniżają ryzyko i śmiertelność z powodu raka płuca.

 

Wyniki koreańskiego badania klinicznego:

https://www.iaslc.org/iaslc-news/press-release/three-common-medications-lower-risk-and-mortality-lung-cancer-korean-study

2 października 2020 r.

Leczenie adiuwantowe i neoadiuwantowe w raku płuca.

 

ESMO opublikowało informacje o:

- konieczności dalszych badań w celu określenia wartości neoadiuwantowego leczenia preparatem durwalumab we wczesnym raku płuca,

https://www.esmo.org/oncology-news/more-study-warranted-to-determine-benefit-of-neoadjuvant-durvalumab-in-early-stage-nsclc

 

- badaniu II fazy PRINCEPS: terapia neoadiuwantowa preparatem atezolizumab jest bezpieczna u chorych na operacyjnego niedrobnokomórkowego raka płuca,

https://www.esmo.org/oncology-news/neoadjuvant-atezolizumab-is-safe-in-resectable-nsclc

 

- badaniu III fazy ADAURA: wykazano w porównaniu do placebo, istotne wydłużenie czasu wolnego od choroby u chorych po resekcji EGFR-dodatniego niedrobnokomórkowego raka płuca leczonych adiuwantowo ozymertynibem ( ESMO Virtual Congress 2020 abstrakt #LBA1). 

https://cslide.ctimeetingtech.com/esmo2020/attendee/confcal/session/calendar/2020-09-19

29 września 2020 r.

Webinaria ITMIG 2020

 

W imieniu The International Thymic Malignancy Interest Group serdecznie zapraszamy na serię sześciu 1-godzinnych multidyscyplinarnych webinariów na temat diagnostyki i leczenia nowotworów nabłonkowych grasicy. 

Webinaria odbędą się w różnych dniach, zawsze o godzinie 16.00 czasu europejskiego, w terminie od 15 października do 17 grudnia. Na końcu każdego spotkania zapraszamy do dyskusji. 

 

Szczegółowy progam oraz formularze rejestracyjne dostępne są na stronie: 
https://itmig.org/itmig-events/itmig-webinars/  

 

Do zobaczenia na webinariach!

 

Małgorzata Szołkowska 

Zakład Patomorfologii, IGiChP, Warszawa

Koordynator Webinariów ITMIG

30 września 2020 r.

Archiwum wrzesień 2020 r. znajduje się pod adresem: www.polgrp.org.pl

© All Rights Reserved. By Reniak 2018 PolGRP

PolGRP ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa

Tel: +48 883 308 323