Aktualności

12 sierpnia 2020 r.

Prezentacje, przeźrocza i streszczenia z WCLC 2020 Presidential Symposium.

 

IASLC informuje o udostępnieniu prezentacji, przeźroczy i streszczeń wystąpień z WCLC 2020 Presidential Symposium, które odbyło się
sobotę 8 sierpnia 2020 r.

https://vps2020.iaslc.org/login

10 sierpnia 2020 r.

Uaktualnione zalecenia NCCN dla raka płuca.

 

Podczas 25. Konferencji NCCN, która w 2020 roku odbyła się w formie wirtualnej, przedstawiono szereg uaktualnionych zaleceń diagnostyczno-terapeutycznych w wielu nowotworów.

 

Dla niedrobnokomórkowego raka płuca zalecenia NCCN priorytetyzują cele molekularne ponad status PD-L1. U chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca z potwierdzonymi zmianami onkogennymi preferowane jest leczenie ukierunkowane molekularnie. U chorych pozbawionych mutacji kierunkującej preferowane jest inicjowanie leczenia pembrolizumabem w połączeniu z chemioterapią (chorzy z niską ekspresją PD-L1, z zakresu: 0%–49%) lub pembrolizumabem w monoterapii (chorzy z wysoką ekspresją PD-L1≥50%).

https://www.nccn.org

9 sierpnia 2020r.

Wirtualna sesja plakatowa.

 

Wirtualna sesja plakatowa podczas XIV Konferencji PolGRP - streszczenia prac plakatowych do 250 słów prosimy przesyłać do 31 października 2020 r., natomiast nagrane prezentacje do 12 listopada 2020 r.

http://rakpluca14.pl/abstrakty

7 sierpnia 2020 r.

Konsensus ekspertów ESMO.

 

Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej ESMO opublikowało:

 

-  konsensus ekspertów na temat dyskontynuacji lub przerywania leczenia, mającego wpływ na czas przeżycia całkowitego,

https://www.esmo.org/newsroom/press-office/esmo-s-expert-consensus-do-not-discontinue-or-delay-cancer-treatment-that-may-impact-on-overall-survival

 

- wielodyscyplinarny konsensus diagnostyczno-terapeutyczny chorych na raka w dobie pandemii COVID-19.

https://www.annalsofoncology.org/article/S0923-7534(20)39948-8/fulltext 

3 sierpnia 2020 r.

Nowe wskazanie dla durwalumabu.

 

Europejska Agencja Leków - EMA zarejestrowała preparat durwalumab (Imfinzi firmy AstraZeneca) w schemacie z etopozydem połączonym z karboplatyną lub cisplatyną do leczenia pierwszej linii dorosłych chorych na drobnokomórkowego raka płuca (ES-SCLC) w stadium rozległym.

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/summaries-opinion/imfinzi

1 sierpnia 2020 r.

Tegoroczna Konferencja w formie wirtualnej.

 

Szanowni Państwo,

 

XIV Konferencja organizowana tradycyjnie przez Polską Grupę Raka Płuca w listopadzie odbywa się we współpracy z International Association for the Study of Lung Cancer – IASLC (Międzynarodowe Stowarzyszenie do Badań nad Rakiem Płuca). Pozwala to na skorzystanie nie tylko z dorobku tej organizacji i osiągnięć Światowych Konferencji Raka Płuca – WCLC, ale także z udziału w naszych konferencjach międzynarodowych ekspertów.

 

Z powodu panującej pandemii SARS-CoV-2 tegoroczna, 21. Konferencja WCLC została początkowo przesunięta z sierpnia 2020 roku na styczeń 2021 roku, a następnie przyjęto dla niej formę wirtualną. W związku z tym najnowsze doniesienia z zakresu raka płuca zostały przedstawione podczas tegorocznych konferencji ASCO (czerwiec 2020 r.) i ESMO (wrzesień 2020 r.).

 

Podobnie, formę wirtualną przyjmie tegoroczna XIV Konferencja PolGRP.

Polska Grupa Raka Płuca od kilku lat rozwija współpracę międzynarodową z najbardziej prestiżowym towarzystwem badań nad rakiem płuca - International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC). Dotychczasowymi efektami tej współpracy są wspólne składki w obu Towarzystwach, dostęp członków PolGRP do czasopisma JTO, dedykowane opłaty rejestracyjne na konferencje WCLC, dostęp do podręczników z torako-onkologii, patronat IASCLC nad doroczną konferencją PolGRP, udział międzynarodowych ekspertów w konferencji warszawskiej, udział członków PolGRP w spotkaniach IASLC, szkolenie za granicą lekarzy i pielęgniarek.


Naszym celem jest, aby jak dotychczas, konferencja nadal była platformą wymiany doświadczeń specjalistów z wielu dziedzin medycyny.

 

W tym roku planowane są: wirtualne sesje programowe, wirtualne warsztaty, wirtualny VLCU, wirtualne sesje satelitarne, wirtualna sesja plakatowa, wirtualne spotkanie z organizacjami pacjentów, wirtualne głosowania, wirtualne zadawanie pytań, wirtualny przegląd wykonanych badań laboratoryjnych, mikroskopowych lub obrazowych, wirtualna agenda konferencji, wirtualna książka streszczeń.

 

http://rakpluca14.pl/rejestracja

Zarząd Polskiej Grupy Raka Płuca

31 lipca 2020 r.

Archiwum lipiec 2020 r. znajduje się pod adresem: www.polgrp.org.pl

© All Rights Reserved. By Reniak 2018 PolGRP

PolGRP ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa

Tel: +48 883 308 323