Misja

12 grudnia 2011

Misją Polskiej Grupy Raka Płuca jest przede wszystkim poprawa wyników leczenia chorych na nowotwory płuca w Polsce oraz powstrzymanie narastającego problemu epidemiologicznego oraz stworzenie narodowego programu zapobiegania epidemii raka płuca oraz zapewnienie leczenia pilnie potrzebującym. 

Głównym cel grupy jest natomiast wdrażanie i promocja zasad profilaktyki, a także oświaty zdrowotnej, prowadzenie działalności dydaktycznej oraz dążenie do poprawy poziomu wiedzy na temat nowotworów płuca. Działania Grupy skupiać się mają również na poprawie wyników leczenia chorych poprzez prowadzenie wieloośrodkowych badań naukowych, które następnie wykorzystywane będą do promocji standardów leczenia skojarzonego oraz zniesienia ograniczeń w dostępie do świadczeń zapewnianych przez wysokospecjalistyczne placówki onkologiczne.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez wydawanie i rozpowszechnianie materiałów związanych ze zwalczeniem nowotworów płuca, zbieranie informacji na temat stanu zdrowotności onkologicznej i potrzeb społecznych w tym zakresie, inicjowanie badań naukowych, ogłaszanie konkursów na prace naukowe, a także współpracę z osobami i instytucjami w zakresie walki z rakiem.

Zdaniem ekspertów epidemii raka płuca można zapobiec prowadząc szeroko zakrojone działania edukacyjne, a także umożliwiając pacjentom dostęp do badań przesiewowych wykrywających obecność choroby.

© All Rights Reserved. By Reniak 2018 PolGRP

PolGRP ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa

Tel: +48 883 308 323